GENDER EQUALITY AND DIVERSITY AT CFM

Lehen Genero Berdintasun Plana

CFMn aniztasunez beteriko eta aukera-berdintasunean oinarritutako etorkizunaren aldeko apustua egiten dugu, bide posible bakar gisa.

Lelo horrekin, eta gure zentroan ezarri ditugun erantzukizun sozial korporatiboko eta laneko etikako helburu nagusien barruan, CFMk bere gain hartu du genero-desberdintasuna arintzeko ardura, eta bere konpromisoa erakutsi du lehen Genero Berdintasun Plana diseinatuz. Plan hori gure gizarteko esparru guztietan pairatzen dugun arazo bati erantzun eta salatzeko asmoarekin sortu da.

2023 ezarpen-txostena 2021-2022 ezarpen-txostena 2020-2021 ezarpen-txostena Berdintasun plana DIAGNOSTIKOAREN TXOSTENA

Plana ezartzean sortutako baliabideak

Hizkuntzaren erabilera inklusiboari buruzko lehen dekalogoa CFMn (GAZTELERAZ) Kontratazio-prozesuen azterketa CFMn Joera inkontzienteak kontratazio-prozesuetan

jazarpen-protokoloa

Harremana

mfz.jazarpena@ehu.eus

Edo zuzenean hitz egin sail konfidentzialarekin: Gabriel Molina Terriza eta/edo Idoia Mugica Mendiola

Zure pribatutasuna eta anonimotasuna bermatuta daude

PROTOKOLOA KASU BATEN BERRI EMAN
Protokoloa poster batean
Protokoloa poster batean

Tolerantzia Zero

CFMn ez dugu inolako diskriminaziorik edo abusurik onartuko.
Edozein abusu, jazarpen edo jazarpen mota amaitzen lagundu gaitzazu.
CFMn espero dugu guztiek oinarrizko arau erraz hauek betetzea

Abian diren ekintzak

CFMren genero-berdintasunerako plana ofizialki 2020an abian jarri zenetik, jarraian laburbilduko ditugun ekintza espezifiko batzuk identifikatu eta abiarazi dira. Horien helburua da, besteak beste, zentroko langile guztiei eta publiko orokorrari informazioa ematea eta genero-arloko sentsibilizazio-jarduerak egitea, bai eta gazteen bokazio zientifikoak sustatzea ere.

  • Emakumeak Zientzian ekimena, otsailaren 11 ospatzeko, emakume eta nesken nazioarteko eguna zientzian.
  • Programak: “Science by women «eta «Learn Africa», Women for Africa fundazioarekin, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren lankidetzarekin.
  • Antolatutako dibulgazio-hitzaldietan gutxienez hizlarien % 50 emakumeak izatea bermatzea.
  • Emakume ikertzaileek beste eragile batzuek antolatutako dibulgazio-programetan parte har dezaten sustatzea, bereziki haur, familia eta gazteei zuzendutakoetan. Ildo horretako jardueren artean,  “Zientzia Azoka-Elhuyar” proiektua eta Eureka! Zientzia Museoak antolatzen duen “bizitza Zientifikoak” kongresoa daude, besteak beste horien artean.
  • CFMren sare sozialak erabiltzea CFMn lan egiten duten emakume zientzialarien ikerketen emaitzak nabarmentzeko.

Genero Berdintasunerako Batzordea

Plana ahalegin handi baten azken emaitza da, Genero Berdintasuneko Batzordeak (GEC) bere gain hartua gehienbat, Elhuyar Fundazioaren genero-arloko aholkularitza teknikoarekin.

Gaur egun batzordea osatzen dute:

Daniel Sánchez-Portal (Zuzendaria eta planaren arduraduna)
Idoia Mugica Mendiola (koordinatzailea)

Arantza iturrioz Ezeiza
Elixabet Sarasketa Zabala
Nerea Zabala Unzalu
Gabriel Molina Terriza
Ester Verde Sesto
Cristina Mier González

Former members of the GEC are:

Cristina Sanz

Javier Aizpurua
Alberto Sainz de Murieta

Historia eta etorkizuna

2017an proposatu zen Genero Berdintasuneko Plan espezifiko hori diseinatzea eta abiaraztea, eta, azkenean, 2019an gauzatu zen, Elhuyar Aholkularitzak eskainitako zerbitzuen laguntzarekin.

Horren garapena eta ezarpena lau etapatan garatuko da:

1. Analisia (2018-2019 burutua)

Etapa horretan, CFMren datuak bildu ziren, sexuaren arabera banakatuta, langileak kontratatzeko, amatasun- eta aitatasun-baimenak babesteko eta abarrerako prozeduren eta praktiken ebaluazio kritikoa egiteko, eta, halakorik balego, irizpideetan genero-desberdintasunak eta -aurreiritziak hautemateko.


2. Planaren garapena (2019 burutua)

Berdintasun-batzorde bat sortu zen hobekuntza-helburuak eta ezarritako epeetan lortu beharreko ekintzak eta neurriak zehazteko, bai eta helburu horiek gauzatzeaz eta horien jarraipena egiteaz arduratzen diren CFMko langileak definitzeko ere, eta batzorde horrek plana sortu zuen.

3. Ezarpena (2020-2024)

Hobekuntza-jarduerak inplementatzen diren eta zabalkunde-jarduerak egiten diren fasea, denok genero-berdintasunarekin dugun konpromisoa pixkanaka zabaltzeko.


4.Jarraipena

Bertan, aplikazio-prozesua aldizka ebaluatuko da. Jarraipen-ariketen emaitzei esker, 2. etapan ezarritako hobekuntza-ekintzak birorientatu ahal izango dira, behar izanez gero, planaren emaitzak optimizatu ahal izateko.

2018ko erdialdean hasi zen CFM plana diseinatzeko lehen fasea, zentroaren genero-egoeraren aurrediagnostikoari dagokiona. 2019an, genero-berdintasunerako batzorde bat eratu zen zentroan, ikertzaileek, administrazioko langileek eta zuzendaritza-taldeak osatua. Batzorde horrek, Elhuyar aholkularitzako teknikariekin batera, CFMko datuen ebaluazioan lan egin zuen une oro, egindako inkestetatik eta CFMn egindako adierazleen eta dokumentazioaren bilketa-lan zabaletik abiatuta. 2019an, Genero Plana CFMren plan espezifiko eta esklusibo gisa eratu zen, egoera orokorra jasotzen duena, eta gure erakundean genero-berdintasuna bere osotasunean estaltzeko CFMren konpromiso, ekintza eta borondate guztiak biltzen dituena. 2020. urtearen hasieran, zuzendaritza-taldean izandako aldaketak bere gain hartu ondoren, genero-batzordea eratu zen berriro, eta batzorde hori arduratuko da 2020-2024 aldian plan hori abian jartzeaz eta gauzatzeaz.

Baliabideak

Euskararen erabilera inklusiboa Uso inclusivo del Castellano She Figures Practical Guide To Improving Gender Equality in Research Organisations