Polimeroak, Materia Biguna eta Material Jasangarriak

Polimeroak eta Materia Biguna

TALDEA

INFORMAZIO GEHIAGO

“Polimeroak, Materia Biguna eta Material Jasangarriak” ikerketa-lerroak sistema molekular konplexuen egituraren eta dinamikaren azterketa esperimental eta teorikoa du ardatz, polimeroak, materia biguna eta material funtzionalak nabarmenduz.

IKERKETA TALDEAK

POLIMEROAK ETA MATERIA BIGUNA

Talde honen jarduera-programaren helburu zientifiko orokorra egituraren eta dinamikaren arteko interakzioaren funtsezko ulermena lortzea da, luzera- eta denbora-eskala desberdinetan (mikro, nano, Meso, makro), gero eta konplexuagoak diren materialetan, polimeroetan, likido beirazkoetan eta materia bigunean oinarrituta, bereziki: arkitektura desberdinak dituzten polimeroak, kate bakarreko nanopartikula polimerikoak, osagai anitzeko sistemak, nanoegituratuak eta biopolimeroak. Material horiek dinamika eta erreologia konplexuak dituzte eta, kasu askotan, erlaxazio hierarkikoak erakusten dituzte luzera eta denbora desberdineko eskala askotan zehar, eta horiek argitu egin behar dira. Horrek, era berean, bukaeran lortu nahi diren materialen prozesamenduari eta propietateei eragiten die. Aplikazio teknologiko desberdinetarako material eta prozesu egokiak arrazionalki diseinatzeko, beharrezkoa da egituraren eta dinamikaren arteko interakzioa zorrotz ezagutzea, luzera eta denbora eskala desberdinetan.

Polimeroen fisika klasikoa, materia bigunaren fisika eta materia kondentsatuaren fisika oinarri hartuta, polimeroen eta Materia Bigunaren taldeak metodologia sendo eta aitzindaria garatu du azken urteotan programa hau gauzatzeko. Metodologia hori erlaxazio-teknika esperimental desberdinak eta neutroiak, RX eta argia sakabanatzeko metodoak, dinamika molekularreko simulazioak eta polimeroetara bideratutako sintesi kimikoa konbinatzean oinarritzen da. Izan ere, metodologia horrek definitzen du taldearen antolamendua ere, eta taldeko langileak (CSICeko, UPV/EHUko eta Ikerbasqueko zientzialariak) hainbat teknika/metodotako adituez osatuta daude, guztiak ere une bakoitzean definitutako helburu zientifikoetan inplikatuta.

INFORMAZIO GEHIAGO

IZPI KUANTIKO ETA MATERIAL JASANGARRIAK

“Izpi Kuantiko eta Material Jasangarriak” taldeak partikula kuantikoen izpiak erabiltzen ditu, esaterako neutroi eta fotoienak, materialen modelizazio konputazionalarekin batera. Era horretan, material funtzional berriak aztertu, ulertu eta diseinatzen dira energia aplikazio eta jasangarritasunera bideratuta. Ikerketa-programa hau teknika eta metodologia berrien garapenean oinarritzen da materialen aurkikuntzarako, mundu osoko punta-puntako neutroi eta X-izpi laborategiekin elkarlanean. Egungo lan-esparruen artean daude material hibrido organiko-inorganikoak fotovoltaika eta fotonikarako, edo karbonoan oinarritutako euskarri nanoegituratuak energia kimiko eta termalen bilketarako.

RESEARCH FACILITIES

DIELECTRIC SPECTROSCOPY LAB

Different frequency and time-domain spectrometers covering more than 16th orders of magnitude in frequency/time.

MOLECULAR SPECTROSCOPY TECHNIQUES

Infrared Spectrometer FT-IR, Terahertz Spectrometer.

MICROSCOPY LAB

Atomic Force Microscope (AFM), Optical/Confocal Microscope, Desktop Scanning Electron Microscope.

X-RAY LAB

Small Angle X-Ray Scattering (SAXS) technique: Rigaku PSAXS-L with simultaneous Wide Angle X-Ray Scattering (WAXS) option, Wide Angle X-Ray Scattering (WAXS) technique: Bruker AXS D8 ADVANCE.

THERMAL ANALYSIS TECHNIQUES

Differential Scanning Calorimetry (DSC), Pressure-Volume-Temperature (PVT), Thermogravimetric Analysis (TGA), Dilatometry (DIL).

MECHANICAL CHARACTERIZATION TECHNIQUES

Rheometry with simultaneous electric impedance analysis Miniature Material Tester.

CHEMISTRY LAB

Different techniques oriented to Polymer Synthesis and Click-Chemistry.

TECHNIQUES FREQUENTLY USED IN LARGE SCALE FACILITIES

Inelastic and Quasielastic Neutron Scattering, X-ray Scattering by Synchrotron Radiation.

COMPUTING FACILITIES FOR MOLECULAR DYNAMICS (MD) SIMULATIONS

Several computing clusters at CFM and other institutions (like DIPC) under collaborative research, Software for atomistic and coarse-grained MD-simulations.