SARRERA

AZKEN URTEOTAN, CFM-EK AHALEGIN ZIENTIFIKOAK GUZTIZ BIRBANATU ZITUEN ETA ZENTROAREN BARRUAN EGITURA BERRIA ZEHAZTU ZUEN

Lehen metodologietara bideratutako egituradun ikerketa-zentroa zena, arazoetara bideratutako egituradun zentro bilakatu zen. Ikerketa-ildo berriak zehaztu izana, hausnartu, eztabaidatu eta erabakiak hartzeko denboraldi luze baten emaitza izan zen. Talde teorikoek eta esperimentalek elkartu egin dira ahaleginak optimizatzeko asmoz. Hortaz, CFMren lau ikerketa-ildo nagusiak zehaztu ziren: