ARGIAREN ikastaroa / Taller de la LUZ

TAILER-IKASTAROA

Norentzat: DBH eta Batxilergoko zientzia-irakasleentzat.

Parte-hartzaile kopurua: 25

Iraupena: 3 ordu

Data: 2018ko maiatzak 10

Ordutegia: 16:00-19:00

Lekua: Donostiako Materialen Fisika Zentroa, Manuel de Lardizabal pasealekua, 5

Hizlariak: Gaizka Durana eta Gotzon Aldabaldetreku doktoreak, UPV/EHUko irakasleak. Sarrera Javier Aizpurua Iriazabalek (CFMko zuzendaria eta Donostia International Physics Centerreko –DIPC– eta CFMko fotonika-teoriako taldearen burua) egingo du.

Izena emateko epea: 2018ko maiatzaren 4ra arte

Izena emateko: web honetan

http://nagusia.berritzeguneak.net/eu/actividades_detalle.php?codigo=1770BGNC102

Proposamen didaktikoak Argiaren Nazioarteko Eguna dela-eta. UNESCOren Konferentzia Orokorraren 39. bileran, maiatzaren 16a aukeratu da Argiaren Nazioarteko Eguna ospatzeko. Gertaera hori dela-eta, Berritzegune Nagusiko Zientzia Aholkularitzaren ustez oso interesgarria da egun horretan Bigarren Hezkuntzako ikastetxeek argiaren inguruko jardueraren bat antolatzea. Xedea da hezkuntza-mundutik agerian jartzea zer garrantzia duten argian oinarritutako teknologiak eta argiak berak hiritarren eguneroko bizitzan zientzia, teknologia, kultura, hezkuntza eta garapen jasangarriaren arloetan.

Hortaz, UPV/EHUko Fotonika Aplikatuaren Taldea, Materialen Fisika Zentroa (CFM, CSIC-UPV/EHU) eta Donostia International Physics Centerreren (DIPC) laguntzarekin, tailer-ikastaro hau antolatuko da, xedea izanik Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan argiaren zientziarekin loturiko jardueran bat modu guztiz esperimentalean lantzea.

Tailer-ikastaroan fotonikako kit batekin (Photonics Explorer) lan egingo da, baina proposatutako jarduerak erraz egiteko modukoak izango dira Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan egon ohi diren optikako materialekin.

EGITARAUA / PROGRAMA

Helburuak:

  • Irakasleei erakustea ikasgelan landu daitezkeen argiaren teknologiari eta zientziari buruzko zenbait jarduera sinple.
  • Zientziarekiko lankidetza eta enpatia sustatzea, bereziki optika eta fotonika arloko ikastorduetan eta esperimentuetan.
  • Aintzat hartzea indagazioaren bidezko ikaspenaren ekarpenak zientzia-ikasgelan
  • Fotonikako kitaren ezaugarri bereizgarriak ezagutzea eta haren ekarpen didaktikoak balioestea.
  • Argiaren Nazioarteko Eguna (maiatzak 16) aurkeztea eta gertaera horren inguruko ekimenak jakinaraztea.

 

Edukiak:

16.00 – 16.10 Aurkezpena
16.10 – 16.30 Hitzaldia: Javier Aizpurua Iriazabal
16.30 – 18.30 Argiari buruzko tailerra
18.30 – 19:00 Bisita CFMko Nanofisikako Laborategira (DONOSTIA)

OHARRA: parte-hartzaileren batek fotonikako kita (Photonics Explorer) eskura badauka, formazio-saiora ekartzea eskertuko genioke.

 

CURSO-TALLER

Dirigido a: Profesorado de Ciencias de ESO y Bachillerato

Número de participantes: 25

Duración: 3 horas

Fecha: 10 mayo 2018

Horario/: 16:00 h-19:00

Lugar de celebración: CFM (Paseo Manuel de Lardizabal 5, Donostia-SanSebastián)

Ponentes : Dr. Gaizka Durana y Dr. Gotzon Aldabaldetreku , profesores de la UPV/EHU. Introduce el curso Javier Aizpurua Iriazabal, Director del CFM y líder del grupo de teoría de nanofotónica del Donostia International Physics Center (DIPC) y del CFM.

Plazo de inscripción : Hasta el 4 de mayo de 2018

Inscripción: En la web

http://nagusia.berritzeguneak.net/es/actividades_detalle.php?codigo=1470BGNC68 

Propuestas didácticas para la celebración del Día Internacional de la Luz

La 39ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO proclamó la fecha del 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz. Con motivo de este evento, desde la Asesoría de Ciencias del Berritzegune Nagusia se considera de enorme interés que ese día los centros de Secundaria puedan organizar algún tipo de actividad en torno a la luz. Que pongan en valor desde el mundo educativo el papel central que desempeñan las tecnologías basadas en la luz y el poder de la luz en las vidas de la ciudadanía del mundo en áreas de ciencia, tecnología, cultura, educación y desarrollo sostenible.

Para ello y con la colaboración del Grupo de Fotónica Aplicada de la UPV/EHU, del Centro de Física de Materiales (CFM, CSIC-UPV/EHU) y del Donostia International Physics Center (DIPC) se organiza este curso-taller, cuya finalidad es trabajar de forma completamente experimental alguna actividad en torno a la ciencia de la luz en los centros de secundaria.

 

En el curso/seminario se trabajará con un kit de fotónica (Photonics Explorer) pero las actividades que se propongan serán de fácil realización con los materiales de óptica comunes de un centro de secundaria.

PROGRAMA

Objetivos:

  • Mostrar al profesorado algunas actividades sencillas en torno a la tecnología y ciencia de la luz que pueden trabajarse en el aula.
  • Fortalecer la colaboración y la empatía por la ciencia y en especial de la óptica y la fotónica durante las clases y los experimentos.
  • Reconocer las aportaciones del aprendizaje por indagación en el aula de ciencias.
  • Descubrir las características específicas del kit de fotónica y valorar sus aportaciones didácticas.
  • Presentar el Día Internacional de la Luz que se celebra el 16 de mayo y las iniciativas que rodean a este evento.

Contenidos:

16.00 – 16.10 Presentación
16.10 – 16.30 Charla Javier Aizpurua Iriazabal
16.30 – 18.30 Taller sobre la LUZ
18.30 – 19:00 Visita al Laboratorio de Fotónica Aplicada

OHARRA : si algún profesor o profesora de los inscritos tienen el kit de fotónica (Photonics Explorer) en su centro sería conveniente traerlo a la formación.